Fuxin is doing handmade money at home (where there is a hand work in home)

There are often friends to design the drawings, saying that the seismic level there is 7 levels, and some friends say that we have never happened, the house does not need to seismic … It can be seen, most build a house friend The knowledge in this area is still lacking.

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

In Xiaobian’s hometown Hunan rural construction room basically does not \”earthquake\” concept, now there are still many people to build a house without circle beam, now cast, even The stairs are also prefabricated, because everyone says that Hunan will not have an earthquake.

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

House

, from June 2016, my country officially enabled the fifth generation \”China Earthquake Parameter Drawing\”, in the new earthquake There are high-risk levels in Hunan in the diagram, including higher parameter values \u200b\u200bin the Huandong Tinghu area, which is high in dangerous levels, and are also listed as 7-degree fortification area (Sichuan Wenchuan). 7 degrees).

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

And there is a 6.8-magnitude earthquake in Changde on August 14, 1631, is one of the largest earthquakes in South China. The recent earthquake occurred on October 1, 2018, and the ML3.1 earthquake occurred in Changde City, Hunan Province, and 7 kilometers percentage of the source of the source. Some houses appeared slightly.

Although the level of earthquake activities in Hunan is weaker, it does not mean that there will be no earthquake.

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 In my country’s current seismic design norms, the national seismic design is based on the form of fierce, and 6 degrees below the non-anti-resistant defense area, which is not specific to the building structure. Seismic design requirements, and buildings in the remaining 6, 7, 8, and9 degrees must perform seismic design.

Trimming column

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 Seeing that many friends may ask, how do I know how much my hometown has a fight? Don’t worry, residential park specializes in the country Seismic fortification of the area, everyone hurry to check your home!

First, the capital and municipalities

1. The seismic fortune is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 Beijing (except in Changping door 11 municipal districts), Pinggu, Daxing, Yanqing, Ninghe, Han Du

2. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

Miyun, Huairou , Changping, Mentougou, Tianjin (except for Hanyang, Dagang)

Dagang, Shanghai (15 municipal districts outside Jinshan), Nanhui, Fengxian

4. Seismic fortification6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Chongming, Jinshan, Chongqing (14 municipal jurisdictions), Wushan, Fengjie, Yunyang, Zhongxian, Fengdu, Changshou, Wunshan, Hechuan , Copper Liang, Big Foot, Rongchang, Yongchuan, Jiangjin, Lijiang, Nanchuan, Minjiang, Shizhu, Wuxi

1. Hebei Province

1. Seismic fortification intensity is 8 degrees, The design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Langfang (2 municipal districts), Tangshan (5 city jurisdictions), Sanhe, Factory, Xianghe, Fengnan, Fengrun, Hui,涿 涿

2. The seismic fortification is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: 邯郸 (4 municipal jurisdictions), Handan County, Wen’an, , 河, 大 城, 涿 涿, 高 碑 店, 涞水, Gu’an, Yongqing, Yutian, Anlu, Longji County, Weinan, Tanghai, Laoting, Xuanhua, Yuxian, Yangyuan, Cheng’an, Magnetic County, Linyi, Ming, Ningjin 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

3. The seismic fortune intensity is 7 degrees design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Shijiazhuang (6 municipal Jurisdictions), Baoding (3 municipal districts), Zhangjiakou (4 municipal jurisdictions), Zhangzhou (2 municipal jurisdictions), Hengshui Xingtai (2 municipal jurisdictions), Bazhou, Xiong County, Yixian, Yixian, Zhangbei , Wanquan, Huai’an, Xinglong, Qianxi, Fu Ningchang, Liqing County, Dianxian, Guangzong, Pingxiang, Jixize, Longyi, Xinhe, Quzhou, Feixiang, Tao, Guangping, High , 内 丘, Xingtai County, Zhao County, Wu’an, Tuanxian, Chicheng, Yanyuan, Dingxing, Yongcheng, Xu Water, Anxin, Gaoyang, Bo Ye, Qixian, Sun Ning, Shenze, Anping, Rao Yang, Wei County, Yucheng, Yucheng, Jinzhou, Shenzhou, Wu Qiang, Xinji, Zhangzhou, Renxian, Bai Towns, giant deer, south, and Shahe, Lincheng, Botou, Yongnian, Chongli, Nangong *

Second Group: Qinhuangdao (Harbor, Beidaihe), Qingyuan, Zunhua, Anguo

4. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g: [ 123]

The first group: Zhengding, Yuechang, Shangyi, Lingshou, Unpredictable, Pingshan, Luquan, Jingxi, Yuanshi, Nanpi, Wuqiao, Jing County, Dongguang

Second Group : Chengde (2 municipal jurisdictions outside the eagle), Longhua, Chengde County, Wide City, Qinglong, Fuping, Mancheng, Shingping, Tang County, Wangdu, Quyang, Dingzhou, Pang Tang, praise Emperor, Huangqi, Haixing Mengcun Yanshan, Yucheng, Siya, Qinghe, Mountain Customs, Wuyuan, Xinle, Wuyi, Zaoqiang, Wei County, the third group: Feng Ning, Zhang Ping, Hawker, Pingquan, Linxi, Qiu County

Third, Shanxi Province

1. The earthquake festival is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

The first group: Taiyuan (6 city jurisdiction), Linyi, Zhangzhou, Qixian, Pingyao, Ancient County, Di-county, original,Dingxiang, Yangqu, Taigu, Repair, Lingshi, Western, Huozhou, Hongdong, Conghua, Jinzhong, Fushan, Yongji, Qing Xu

2. Seismic fortune intensity is 7 Degree, design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Datong (4 city jurisdictions), Zhangzhou (城), Datong County, Huairen, Yuyuan, Guangling, County , Mountain Yin, Lingqiu, Fan, Wusai, Gu, Mall, Wenshui, Xiangyang, Qu Wo, Xiao Yi, Houma, Xinyi, Lushan, Jixian, Hejin, Wen Xi, Wing City , Wan Rong, Linyi, Xia County, Yuncheng, Yucheng, Pinglu, Weiyuan *, Ningwu *

3. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g: [ 123]

The first group: Changzhi (2 municipal jurisdictions), Yangquan (3 municipal jurisdictions), Changzhi County, Yanggao, Tianstro, Zuo Yun, Right jade, Shenchi, Shouyang, Xiyang, Anze , 宁, 曲,, 平 平, 和, 城, 潞城, 关 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

The second group: Pingshun, Yushui, Wusheng, Yucheng, Intersection, Jixian, Pu County , Jixian, Jingle, Yixian, Qi County, Lingchuan, Pinglun

4. The seismic fortification intensity is 6 degrees design basic seismic acceleration value is 0.05g:

second group : Deviation, Hequ, Baode, Xingxian, Linxian, Fangshan, Liulin

Group 3: Jincheng, Deputy Rock, Zuo Ruyu, Tun, Tun, Elder, Gaoping, Yangcheng, Ze State, Wuzhai, Yan, Yu County, Zhongyang, Stone House, Yonghe, Daning

Fourth, Inner Mongolia Autonomous Region

1. Seismic fortification intensity is 8 degrees, design Basic seismic acceleration value is 0.30g:

First group: Tobamet Right Banner, Dalat Banner *

2. The earthquake festival is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

The first group: Baotou (5 municipal jurisdictions outside the Baiyun mining area), Hohhot (4 municipal districts), Toba Shi Zuoqi, Wuhai (3 municipal jurisdictions), Hang Jin , 磴口, Ningcheng, Totto *

3. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Karaqin flag, Wuqi, Ulat, Qihe, Guyang, Wuchuan, Liangcheng, Lincale, Chifeng (Hongshan * Yuanbaoshan District)

Group 2: Alashan Le Zuoqi 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 [123 ] 4. The seismic fortification is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Jining, Qingshui River, Kaubu, Aoshanqi, Utrah, Houqi, Zhuo , Cheaban, Yutong Town, Zalan, Utrah, Chifeng (Songshan District), Tongliao *

Group 3: Dongsheng Zhifan

5. The seismic fortification is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

FirstGroup: Manzhouli, New Barcat, Right Banner, Mogadaqi, Al Rongqi, Za赉te Banner, Weng Niu Shiqi, Xinghe, Shangbu, Check Right Houqi, Zuo Zuo Zhongqi, Le Zuo Houqi, Naiman Flag, Culenqi, Wushi, Sunnet, Right Banner

Group: Darm Mum Ming’an United States, Alashan Right Banner, Etke Flag, Etuo, Baqi, Baiyun [123 ]

Group 3: Ijin Hollower, Hang Jinqi, Si Wangziqi, Cheng Zhongqi

1. Liaoning Province

1. Seismic fortification intensity 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

2. Seismic fortification is 7 degrees, design basic seismic acceleration value is 0.15g:

[ Yingkou (4 municipal jurisdictions), Dandong (3 municipal districts), Haicheng, Dashiqiao, Wafangdian, Gaoshi, Jinzhou

3. Seismic fortification is 7 degrees, design basics The seismic acceleration value is 0.10g:

Shenyang (9 municipal jurisdictions), Anshan (4 municipal jurisdictions), Dalian (in 5 municipal jurisdictions outside Jinzhou), Chaoyang (2 municipal jurisdictions), Liaoyang (5 municipal jurisdictions), Fushun (except 3 municipal jurisdiction outside the city), Tieling (2 municipal jurisdictions), Panjin (2 municipal districts), Panshan, Chaoyang County, Liaoyang County, Yuyan, Tieling County , Lingyuan, North Tickets, Jianping, Open Zhen, Fushun County, Lighthouse, Taian, Dawu, Liao Zhong

4. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Benxi (4 municipal jurisdictions), Fuxin (5 municipal jurisdictions), Jinzhou (3 city jurisdictions), Huludao (3 municipal jurisdictions), Changtu, Xifeng, French, Zhangwu , Iron Method, Fuxin County, Kangping, Xinmin, Montenegro, Beining, Yixian, Karagh, Linghai, Xingcheng, Suizhong, Jianchang, Xiangdian, Fengcheng, Zhuang River, Changhai, Shuncheng

Note: The design earthquake group in the province level and above the county level, in addition to Xingcheng, Yuzhong, Jianchang, and the South Tickets are the first group.

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 Sixth, Jilin Province

1. The seismic fortification intensity is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

Former Guo Ros, Songyuan [ 123]

2. The earthquake-resistant firing is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

Daian *

3. The earthquake festival is 7 degrees, design basic seismic acceleration The value is 0.10g:

Changchun (6 city jurisdictions), Jilin (except for 3 municipal jurisdictions), Baicheng, Danan, Shulan, Nine, Yongji *

4. The earthquake resistance is 6 degrees, and the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Siping (2 municipal jurisdictions), Liaoyuan (2 municipal jurisdictions), Zhenxi, San Nan, Yanji, WangQing, Tun, Spring, Longjing, Hall, An map, Luohe, Huadian, Pear Tree, Rock, Dongfeng, Huinan, Mei Rikou, Dongliao, Yushu, Jingyu, Fusong, Changling, Tongyu , Dehui, Nong’an, Yitong, Gongzhuling, Fuyu, Feng

Note: The province’s county-level and county levels have fired buildings, and the design seismic groups are the first group.

Seven, Heilongjiang Province

1. Seismic fortification is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g: 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

Suihua, Luo North, Tailai

2. The earthquake-resistant firing intensity is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Harbin (7 municipal jurisdictions), Qiqihar (7 municipal districts), Daqing (5 City, Hegang (6 municipal jurisdictions), Mudanjiang (4 municipal districts), Jixi (6 municipal jurisdictions), Jiamus (5 municipal districts), seven rivers (3 municipal jurisdictions), Yichun ( Yichun District, Umhe District, Chiche, Wangkui, Muling, Suifen River, Dongning, Ning’an, Wu Dabai pool, Jiayin, Tangyuan, Huazan, Huichuan, Yilan, Boli, Tonghe, Fang Zheng , Mulan, Bayan, Yanshou, Shangzhi, Pin County, Anda, Mingshui, Yulin, Qing’an, Lanxi, Yandong, Zhangzhou, Wuyuan, Hulan, Acheng, Shuangcheng, Wu Chang, Nehe, North An, Gannan, Fuyu, Longjiang, Heihe, Qinggang *, Hailin *

Note: The province’s county-level and county levels have fired buildings, and the design seismic groups are the first group.

Eight, Jiangsu

1. The seismic fortification is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.30g:

First group: Suqian, Yu *

2. The seismic fortification is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Xinyi, Zhangzhou, Yu Ning

3 The seismic fortification is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Yangzhou (3 municipal jurisdictions), Zhenjiang (2 city jurisdiction) Donghai, Fuyang, Sihong, Jiangdu Dafeng 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

4. The earthquake-resistant intensity is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Nanjing (11 municipal jurisdictions) Huai’an (except Chuzhou 3 city jurisdictions), Xuzhou (5 municipal districts), Tongshan, Pei County, Changzhou (4 municipal districts), Taizhou (2 municipal districts),, 阳, 盱眙, yang, Jiangpu, Wujin, Yancheng, Salt, Dongtai, Hai’an, Jiang Yan, Rugao, East, Yangzhong, Yizheng, Xinghua, Gaoyou, Liuhe, Jurong, Danyang, Jintan, Dantu, Fuyang, Shui Water, Kunshan, Taicang [123 ]

Group 3: Lianyungang (4 municipal districts), Irrigation Cloud

5. The earthquake festival is 6 degrees. Design basic seismic acceleration value is 0.05g:

First group: SouthPass (2 municipal districts), Wuxi (6 municipal districts), Suzhou (6 city jurisdictions), Tongzhou, Yixing, Jiangyin, Hongze, Jinhu, Jianhu, Changshu, Wujiang, Jingjiang, Taixing, Zhangjiagang, Haimen Qidong, Gao Yu, Fengxian

Group 2: Running, Binhai, Suining, Baoying, Jinhu third group; Irisan, 水, 州

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 [ 123] Nine, Zhejiang Province

1. 7 degrees of seismic fortification, design basic seismic acceleration value is 0.10g:

Lushan, 嵊 嵊, Zhoushan (2 municipal jurisdictions)

2. The seismic fortification is 6 degrees, and the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Hangzhou (6 municipal districts), Ningbo (5 municipal districts), Huzhou, Jiaxing (2 municipal jurisdictions), Wenzhou (3 city jurisdictions), Shaoxing, Shaoxing County, Changxing, Anji, Lin’an, Fenghua, Jixian, Xiangshan, Deqing, Jiashan, Pinghu, Haixi, Tongxiang, Yuhang, Haining, Xiaoshan, Shangyu, Cixi, Yuyao, Rui’an, Fuyang , Pingyang, Cangnan, Yueqing, Yongjia, Taishun, Jingning, Yunhe, Qingyuan, Dongtou

Note: The province’s county-level and county levels have fired buildings, and the design seismic packets are the first group. .

Ten, Anhui Province

1. Seismic fortification is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Wuhe County

2. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Hefei (4 municipal jurisdictions), 蚌埠 (4 municipal jurisdictions) , Fuyang (3 city jurisdictions), Huainan (5 municipal districts), Xiangyang, Huaiyuan, Changfeng, Liu’an (2 city jurisdiction), Linghu, Guzhen, Fengyang, Mingguang, Dingyuan, Feidong, Feixi, Shu City, Qijiang, Tongcheng, Huoshan, Eddy Yang, Anqing (3 municipal districts) *, Tongling County *

3. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g :

The first group: Tongling (3 city jurisdictions), Wuhu (4 municipal districts), Chaohu, Maanshan (4 municipal jurisdictions), Zhangzhou (2 municipal jurisdictions), Wuhu County, Lushan, Xiaoxian, Zhangzhou, Director, Taihe, Linquan, Yinan, Lixin, Mengcheng, Fengtai, Shou County, Ying, Huoxiu, Jinzhai, Tianzhi, Lai’an, Pepper, including Mountain, and County , As coated, no, prosperous, Chizhou, Yuexi, Qianshan, Taihu Lake, Huajing, Wangjiang, East, Susong, Nanling, Xuancheng, Langxi, Guangde, Jixian, Qingyang, Shitai Group II: Yuxi, Huaibei

Group 3: Suzhou

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

1. Fujian Province

1. Seismic fortification intensity is 8 degrees, design basic seismic acceleration The value is 0.20g:

First group: Golden Gate *

2. The earthquake festival is 7 degrees, the design is fundamentallyThe earthquake acceleration value is 0.15g:

First group: Xiamen (7 municipal districts), Zhangzhou (2 municipal jurisdictions), Jinjiang, Shishi, Longhai, Changtai, Zhangpu, Dongshan, Pharaoan

Group 2: Quanzhou (4 municipal jurisdictions)

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 3. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

: Fuzhou (4 municipal districts outside the horsepine), Anxi, Nanjing, Hua’an, Pinghe, Yunxiao second group: Putian (2 municipal districts), Changle, Fuqing, Putian County, Ping Tan, Hui’an, Nan’an, Ma 4 Seismic fortification intensity is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

First group: Sanming (2 municipal districts), political and, Pingnan, Xiapu, Fuding, Fu’an, Yu Rong, Shou Ning, Zhou Ning, Songxi, Ningde, Guuda, Luo Yuan, Shaxian, Youxi, Minqing, Minhou Nanping, Da Nae, Zhangping, Longyan, Yongding, Taining, Ninghua, Changting, Wu Ping, Jianning , Will, Mingxi, Qingfa, End City, Shanghang, Yongan, Jianye

, second group: Lianjiang, Yongtai, Dehua, Yongchun, Xianyou

[ 123] 123] Jiangxi Province

1. 7 degrees for seismic fortification, design basic seismic acceleration value is 0.10g:

乌, 会 昌

2. The earthquake-resistant fortune intensity is 6 degrees, design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Nanchang (5 municipal jurisdictions), Jiujiang (2 city jurisdiction), Nanchang County, Cheng Xian, Yu Jian, Jiujiang County, Pengze, Lake口, star, Ruichang, Dean, Duchang, Wuging, Repair, Jing’an, Copper Drum, Yifeng, Ningdu, Shijinc, Ruijin, Anyuan, Dingnan, Longnan, Nandan, Dafeng 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 [ 123] Note: The province’s county-level and above the county level, and the design seismic group is the first group.

13, Shandong Province

1. 8 degrees of earthquake resistance, design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: 郯城, Lin Mu, Sannan, Jixian, Lishui, Anqiu, Yanggu

2. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

: Linyi (3 city jurisdictions), Weifang (4 city jurisdictions), Heze, Dongming, Liaocheng, Cangshan, Yinan, Changyi, Changle, Qingzhou, Linyi, Zhucheng, Wulian, Long Island, Penglai, Longkou,县, 鄄城, Shouguang *

3. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Yantai (4 municipal districts), Weihai, Zaozhuang (5 municipal districts), Zibo (except for the 4 municipal jurisdictions outside Boshan),

Plain, Gao Tang, Yiping, Dong A, Pingyin, Liangshan, Yucheng, Ding Tao , Juye, Chengwu, Cao County, Guangrao, Boxing, Gaoqing,Taiwan, Wen Deng, Wuyuan, Meng Yin, Fei County, Weishan, Yucheng, Guan County, Laiwu (2 municipal jurisdiction) *, single counties *, Xiajin *

second group; Dongying (2 City, Zhaoyuan, Xintai, Qixia, Laizhou, Rizhao, Plain, Gaoguang, Kenli, Bo Shan, Binzhou *, Pingyi *

4. Seismic fortification is 6 degrees, design basics The seismic acceleration value is 0.05g: 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

First Group: Texas, Ningyang, Lingxian, Qufu, Zoucheng, Fish Tai, Rushan, Rongcheng, Yanzhou

Group: Jinan ( 5 municipal districts), Qingdao (7 municipal districts), Tai’an (2 municipal jurisdictions), Jining (2 municipal jurisdictions), Wusheng, Len, Qingyun, Wongyu, Yang Xin, Ningjin, Zhanhua , Lijin, Huimin, Shanghe, Linyi, Jiyang, Qi River, Zouping, Zhangqiu, Sui Water, Lai Yang, Haiyang, Jinxiang, Tengzhou, Ledi, Jimo

Group 3: Jiaonan , Jiaxiang, Dongping, Wen, Jiaxiang, Linqing, Changqing, Feizheng

Henan Province

1. Seismic fortification intensity is 8 degrees, design basic seismic acceleration The value is 0.20g:

First group: Xinxiang (4 municipal jurisdictions), Xinxiang County, Anyang (4 municipal jurisdictions), Anyang County, Hebi (3 city jurisdiction), Yuanyang, Yanjin , Tang Yin, Qixian, Wei Hui, Get Jia, Fan County, Huixian

2. 7 degrees of earthquake resistance, design basic seismic acceleration value is 0.15g: 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

First Group: Zhengzhou (6 city jurisdictions), Fuyang, Fuyang County, Chang Zhi, Fengqiu, Xiuwu, Wu Yu, Ninghuang, Qixian, Ji County, Taiwan, Nanle, Qingfeng, Lingbao, Sanmenxia, Shaanxi County, Linzhou *

3. The earthquake-resistant firing is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Luoyang (6 municipal districts), Jiaozuo ( 4 city jurisdictions), Kaifeng (5 municipal districts), Nanyang (2 municipal jurisdictions), Kaifeng County, Xuchang County, Fuyang, Bo’ai, Mengzhou, Mengjin, Gongyi, Yanshi, Jiyuan, Xinmi, Xinzheng, Civil rights, Lankao, Changge, Wen County, Fuyang, Zhongli, Qi County *, Xuchang *

4. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

The first group: Shangqiu (2 municipal jurisdictions), Xinyang (2 municipal jurisdictions), Luohe, Pingdingshan (4 city jurisdiction), Dengfeng, Yama, Yucheng, Xia Zi, Tong Xu, Yu Shi, Jixian, Ningling, Yucheng, Xin’an, Yiyang, Xiang County, Fuyang, Yichuan, Zhangzhou, Qixian, Baofeng, Yucheng, Yucheng, Fulong, Pistach, Taikang, Luyi, Yucheng, Shenqiu , Xiangcheng, Huaiyang, Zhoukou, Shangshui, Shangcai, Linyi, Xihua, Xiping, Luanchuan, Nongxiang, Zhenping, Tang River, Dengzhou, Xinye, Issue, Pingyi, Xin County, Zhumadian , Biyang, Weinan, Tongbai, Huaibin, Xian County, Zhengyang, Pingping, Ling Mountain, Roshan, Huangchuan, Mall, Gushi, Nanzhao, Dance Yang *

Second Group: Cangzhou, Jixian, Yongcheng

Group 3: Luka, Luoning, 渑 渑

Fifteen, Hubei [123 ] 1. Seismic fortification intensity is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

Zhuxi, Zhu Mountain, Fang County

2. The earthquake festival is 6 degrees, design basic earthquake The acceleration value is 0.05g:

Wuhan (13 municipal districts), Jingzhou (2 municipal jurisdictions), Jingmen Xiangfan (2 municipal jurisdictions), Xiangyang Shiyan (2 municipal jurisdictions), Yichang (4 City, Yichang County, Huangshi (4 city jurisdictions), Enshi, Xianning, Macheng, Group, Luotian, Yingshan, Huanggang, Ezhou, 浠水, 蕲 蕲, Huangmei, Wushu, Qi Xi, Jixian County , Danjiangkou, Gucheng, Laohekou, Yicheng, Nanxun, Baokang, Shennongjia, Zhongxiang, Shayang, Yuan’an, Xingshan, Badong, Zigui, Tutang, Jianshi, Lichuan, Public Security, Xuan En, Xianfeng, Changyang, Yidu, Zhijiang, Songzi, Jiangling, Shithou, Jianli, Honghu, Xiaogan, Shiji, Yunmeng, Tianmen, Xiantao, Hong’an, Anlu, Qianjiang, Jiafish, Dawei, Tongshan, Chibi, Chongyang, Tongcheng, Wufeng *, Jingshan *

Note: The province’s county-level and county levels have fired buildings, and the design seismic groups are the first group.

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

16, Hunan Province

1. Seismic fortification is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

Changde (2 municipal districts

2. The earthquake-resistant firing is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

Yueyang (3 city jurisdiction), Yueyang County, Luo, Xiang Yin, Linyi, 澧County, Jinshi, Taoyuan, Anxiang, Hanshou

3. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Changsha (5 jurisdictions), Changsha County, Yiyang (2 city jurisdictions), Zhangjiajie (2 municipal districts), Zhangzhou (2 municipal jurisdictions), Shaoyang (3 municipal jurisdictions), Shaoyang County, Liuxi, Fuling, Loudi, Yizhang, Xing, Pingjiang, Ningxiang, Xinhua, Cold Water River, Wuyuan, Shuangfeng, Xinsho, Shaodong, Long Hui, Shimen, Tiri, Hua Yong, Nan County, Linxiang, Lijiang, Taojiang, Wangcheng, Yupo, will , Jingzhou, Shaoshan, Jiang Hua, Ning, County Road, Linwu, Xiangxiang * * Anhua, China *, Hongjiang *

Note: The above county level and province fortified towns, the design earthquake The packets are the first group.

Guangdong Province

1. The seismic fortification is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

Shantou (5 municipal districts ), Chenghai, Chaoan, South Australia, Xu Wen, Chaozhou * 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

2. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

Jieyang, Jiedong, Chaoyang, Raoping

3. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

Guangzhou (except for flowers 9 municipal districts), Shenzhen (6 municipal jurisdictions), Zhanjiang (4 city jurisdictions), Shanwei, Haifeng, Puning, Huilaai, Yangjiang, Yangdong, Yangxi, Maoming, China, Lianjiang, Xi, Wu Chuan, Fengshun, Nanhai, Shunde, Zhongshan, Zhuhai, Doumen, Electric White, Leizhou, Foshan (2 municipal jurisdiction) *, Jiangmen (2 municipal districts) *, new meeting *, Lu Feng *

[ 123] 4. The earthquake festival is 6 degrees, and the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Shaoguan (3 municipal jurisdictions), Zhaoqing (2 city jurisdiction), Huadu, Heyuan, Jiexi, Dongyuan, Meizhou, Dongguan, Qingyuan, fresh, Nanxiong, Renhua, Chengxing, Daiyuan, Qujiang, Yingde, Fostea, Longmen, Longchuan, Pingyuan, Tai Po, Conghua, Mei County, Xingning, Wuhua, Zijin, Lu River, Zengcheng, Bolu, Huizhou, Huiyang, Huidong, Sanshui, Four Sessions, Yunfu, Yun’an, Gao Qi, Gao Ming, Heshan, Block, Yu Nan, Luo Ding, Xinyi, Emerging, Kaiping, Enping, Taishan, Yangchun, Gaozhou, Wengyuan, Lianping, Peace, Jiaoling, Xinfeng *

Note: The province’s county-level and county levels have fired buildings, and design seismic groups For the first group. 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

Eighteen, Guangxi Autonomous Region

1. 7 degrees of earthquake resistance, design basic seismic acceleration value is 0.15g:

Lingshan, Tian Dong [123 ]

2. Seismic fortification intensity is 7 degrees design basic seismic acceleration value is 0.10g:

Yulin, Xingye, Hengxian, Beiliu, Baise, Tianyang, Pinggui, Longan, Pubei, Bo White, Leye *

3. The earthquake-resistant firing is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Nanning (6 municipal jurisdictions), Guilin (5 municipal jurisdictions) Liuzhou (5 municipal districts), Zhangzhou (3 municipal jurisdictions), Qinzhou (2 municipal districts), Guigang (2 municipal jurisdictions), Fangchenggang (2 municipal jurisdictions), Beihai (2 municipal jurisdictions), Xing’an , Lingchuan, Lingui, Yongfu, Luzhai, Tianwei, Donglans, Bama, Du’an, Dahua, Ma Yushan, Rong’an, Xiangzhou, Wu Xuan, Guiping, Pingnan, Shanglin, Binyang, Wuming , Daxin, Fusu, Xiangning, Dongxing, Hepu, Zhongshan, Hezhou, Fuji County, Cangwu, Rongxian, Tunxi, Luchuan, Fengshan, Lingyun, Tianlin, Longlin, Xilin, Debao, Jingxi, Napo, Tian et al, Chongzuo, thinking, Longzhou, Ning Ming, Rongshui, Xiangxiang, State Note: All-in-law county level and county levels of fire in the city, the design seismic group is the first group.

19, Hainan Province

1. 8 degrees of seismic fortification, design basic seismic acceleration value is 0.30g: 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

Haikou (3 city jurisdiction ), Qiongshan [123

2. The earthquake-resistant firing is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

3. The earthquake festival is 7 degrees, design basic seismic acceleration The value is 0.15g:

Carat

4. The earthquake-resistant firing is 7 degrees, and the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

Lin high, Qionghai, 儋State, Tun Chang

5. Seismic fortification is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Sanya, Wanning, Qiongzhong, Changjiang, Baisha, Baoting, Ling Water, Oriental, London, Tong

Note: The province’s county-level and above the county level, the design seismic group is the first group.

Twenty, Sichuan Province 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 1. The earthquake-resistant firing is not less than 9 degrees, the design basic seismic acceleration value is not less than 0.40g:

: Kangding, Xichang

2. The earthquake-resistant firing is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.30g:

First group: Ning *

3. Earthquake The design is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Mao County, Wenchuan, Baoxing;

Group 2: Songpan, Pingwu, Beichuan (Shock Former Old County), Dujiangyan, Daoofu, Luding, Ganzi, Furnace Hollery, Xide, Pig, Ningnan, Tangtang;

Group 3: Jiuzhaigou, Asbestos, Dechang. 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

4. Seismic fortification intensity is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Baoxing, Mao County, Batang, Deg, Horse, Leibo

The second group: Yuexi, Yajiang, Kowloon, Pingwu, Wooden, Salt, Shandong, Xinlong

Group 3: Tianquan, 荥 荥, 源, Zhaojue, Dibe, Danba, Lushan, Ganlo

5. Seismic fortification intensity is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Chengdu (division Longquan Qingfeng Baijiang 5 municipal districts), Leshan (except for 3 municipal districts outside the Jinkou River), Zigong (4 municipal districts), Yibin, Yibin County, Beichuan, Anxian, Mianzhu, Wenchuan, Dujiangyan, Shuangliu, Xinjin , Green, Muchuan, Ping Mountain, Qian County, Hors, Xindu *

Group 2: Panzhihua (3 municipal jurisdictions), Jiangyou, Shi, Pengzhou, Jixian, Wenjiang, Daxie, Chongzhou, 邛崃, Pujiang, Pengshan, Danli, Meishan, Hongya, Jiajiang, Lushan, Quito, Croat, Shuo Tang, Marcang, Shiqu, Bai Yu, Jinchuan, Black Water, Salt, Rice Yi, Township, Daocheng, Jinkou River, Chao Tian District *

Group 3: Qingchuan, Ya’an, Mountain, Mei Gu, Jinyang, Xiaojin,Means

6. The earthquake-resistant firing is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

First group: Zhangzhou (3 municipal districts), Neijiang (2 municipal jurisdiction ), Deyang, Xuanhan, Dazhou, Da County, Dazhu, Yingshui, Quxian, Guang’an, Hua Wei, Longchang, Fushun, Jixian, Nanxi, Jiang’an, Changning, Gao County, Jixian, Xingwen, Xu Yong , Gujing, Jinotang, Guanghan, Jianyang, Qianyang, Renshou, Submium, 犍, Rong County, Weiyuan, Nanjiang, Tongjiang, Wanyuan, Bazhong, Cangxi, 阆, 陇, 西充, southern, Yanting, Three, Bihong, Da Ying, Le Zhi, Wang Cang, Longquanyi, Qingbaijiang

Second Group: Mianyang (2 municipal jurisdictions), 潼, 中 江, 阿坝, 连, well research

The third group: Guangyuan (except for 2 municipal jurisdiction outside the Chao Tian District), Jiange, Luojiang, Hongyuan

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

21. Guizhou Province

1. Seismic The design is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Wang Ni

2: Weining

2. Seismic fortification 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

First group: Guiyang (except 5 municipal jurisdictions outside the white cloud), Kaili, Bijie, Anshun, Du Yun, Liupu Water, Huang Ping, Fuquan , Gui Di, Ma Jiang, Qing Town, Longli, Pingb, Nazhen, Weaving Gold, Water City, Corico, Six, Zhenning, Hui Water, Changshun, Guanling, Ziyun, Luodian, Xing Ren,丰, 安龙,, Jinsha, Indian River, Chishui, Xiyu, Sinan *

Group: Herzan, Pu’an, Qinglong, Xingyi

Group of three groups: Panxian

1. The earthquake festival is not less than 9 degrees, the design basic seismic acceleration value is not less than 0.40g:

First group: Santian Dongchuan

Group 2: 沧

2. The earthquake festival is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.30g:

The first group :: Jianchuan, Yuming, Yiliang, Lijiang, Heqing, Yongsheng, Yixi, Longling, Shiping, Jianshui

Group 2: 马, Shuangjiang , Zhangyuan, Yanhai, Ximeng, Menglian

3. The earthquake-resistant firing is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Shilin, Yuxi, Dali, Yongshan, Qiaojia, Jiangchuan, Huangning, Lushan, Tonghai, Wuyuan, Binchuan, Mesus, Xiangyun, Gongze, Nanxun

Second Group: Kunming (except Dongchuan) 4 city jurisdictions), Si Mao, Baoshan, Malone, Chenggong, Chengjiang, Jinning, Yumen, Yi, Lushan, Yunxian, Tengchong, Shi Dian, Ruili, Liang River, Anning, Fengqing *, Yanchuan *

Group 3: Jinghong, Yongde,. Zhenkang, lincang

4 earthquake intensity is 7 degrees, the design values \u200b\u200bbasic acceleration of 0.15g:

The first group; Zhongdian, filtered water, mark the new level *

group II: Zhanyi, old, Red River, Yuanjiang, Lufeng, Shuangbai, Kaiyuan, Yingjiang, Yongping, Changning, Ninglang, South China, Chuxiong, Mongla, Huaping, King East * 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

The third group;. Qujing, Muller, Luliang, enriching, Luquan, WuDing Lanping, Yun, Jinggu, Pu’er

5 seismic intensity is 7, basic design earthquake acceleration is 0.10 g:

The first group: Yanjin, Suijiang, Deqin, water-rich, Gongshan

group II: Zhaotong Yiliang, Ludian Fugong, yongren, Dayao, Yuanmou, Yaoan, Mouding, Mojiang, Luchun, Zhenyuan, River City, Jinping

The third group: Fuyuan, Shizong, Luxi, Mengzi, yuan Yang Weixi, Sherwin

6 seismic intensity of 6 degrees, the basic design earthquake acceleration value is 0.05g:

The first group: prestige, Shigeo, Quang Nam, Fu Ning, Xichou, Malipo Maguan

group II: Qiubei, Yanshan, Pingbian, estuaries, Vincent

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 group III: Luo

[123 .]

xxiii TAR

a seismic intensity not less than 9 degrees, the design basic acceleration of not less than 0.40 g of:

group II: when hung, . Motuo

2 seismic intensity of 8 degrees, the basic design earthquake acceleration is 0.30 g:

The first group: Zainza group II: Millington, Bomi

.

3 seismic intensity of 8 degrees, the basic design earthquake acceleration is 0.20 g:

The first group: Kaplan, nyalam, Saga

second group: la , Duilongdeqing, Nigeria wood, Renbu, Nima, Lhorong, Takako, Cona, ceftriaxone

The third group: Nagqu, Nyingchi (Bayi town), Lin Zhou

4 . seismic intensity is 7, 0.15 g of the basic design earthquake acceleration is:

The first group: Zhada, Kuala Lumpur, Lazi, Xietongmen, East Asia, Luozha, Ngamring

group II: Ritu, Gyantse, Kangma, Blanc, zhanang, measures the United States, Sangri, plus check, the side dam, Basu, Ding Qing, Riwoqe, is East, Qiongjie, tribute Ga, Long County, Dazi, Shigatse *, gar *

The third group: namling, Bangor, Langkazi, Mozhugongka, Qushui, Amdo, Nie Rong

5 . 7 degrees earthquake intensity, the design basic acceleration of 0.10 g values:

the first group: Gaize, Cuoqin, Zhongba, knot, Markham

the second group : Qamdo, Ding Japanese, Saga, Gangba, Baqing, Takaijiang Jiangda, Suixian, such as Jia Li, Jaja, Zuo Gong, Zhixi, Jiangda, Gongju

6. Seismic fortune intensity is 6 Degree, design basic seismic acceleration value is 0.05g:

First group: 吉

1. Shaanxi Province

1. Seismic fortification intensity 8 degrees, design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Xi’an (8 municipal jurisdictions), Weinan, Huaxian, Huayin, Shaoguan, Dazhu

Second Group: 陇 县

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 2. The seismic fortification intensity is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Xianyang (3 municipal districts), Baoji (2 City, Gaoling, Qianyang, Lushan, Fengxiang Fufeng, Martic, Xingping, Zhou Zhi, Emperor County, Baoji County, Sanyi, Fuping, Chengcheng, Pucheng, Fuyang, Liquan, Chang’an, Huixian, Lantian, Korea City, Heyang

The second group: Feng County

3. The earthquake-resistant firing is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

The first group: Ankang, Pingli, Dry County, Luo Nan

Group 2: White Water, Yao County, Qihua, Linyo, Yongshou, Shangzhou, Tongchuan, (2 municipal jurisdiction) *, 柞水 * [ 123]

The third group: Taibai, the dam, Qixian, sluman

4. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

A group: Yan’an, Qingyi, Shenmu, Jia County, rice fat, succulent, San, Yanchuan, extended, fixed, Wuqi, Zhidan, Ganquan, Fu County, Shangnan, Xunyang, Ziyang, town Pakistan, Baihe, Yu, Zhenping, Ziyuan *

Second Group: Fu Valley, WUB, Luochuan, Huangling, Xijun, Yang County, Xixiang, Shiquan, Han Yin, Ningshan , Hanzhong, Nanzheng, Chenggu

Group 3: Ningqiang, Yichuan, Huanglong, Yunjun, Changwu, Bin County, Foship, Zhen’an, Danfeng, Shaoyang

[ 123]

1. Seismic fortification is not less than 9 degrees, the design basic seismic acceleration value is not less than 0.40g:

First group: 古 浪

2. Seismic fortification intensity is 8 degrees, design basic seismic acceleration value is 0.30g:

First group: Tianshui (2 municipal jurisdictions), Rich County, West and

3. The earthquake-resistant franchise is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: YuChang, Wenxian, Sun North, Wuzu

Second Group: Lanzhou (5 municipal districts), Chengxian, Zhouqu, Huixiang, Kang County, Wuwei, Yongdeng, Tianzhu, Jingtai, Jingyuan, Weixi, Wushan, Qin’an, Qingshui, Gangu, Zhang County, Huining , Jing Ning,Zhuang Wai, Zhangjiachuan, Tongwei, Huating

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 4. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Leisure, Jiayuguan, Yumen, Jiuquan, High Taiwan, Linze, Sunan

Second Group: Silver (2 municipal jurisdictions), Yongjing, Jixian, Dongxiang, and political, Guanghe, Lin Tan, Zhuoi, I. Linyi, Wuyuan, 皋 兰, 信, 中, Dingxi, Jinchang, two, Aksse, Music, Yongchang

Group 3: Pingliang

5. Seismic fortification 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Zhangye, cooperation, Magong, Jinta, Tuman Mountain

Group: Dunhuang, Anxi, Mountain Dan, Linxia, \u200b\u200bLinxia County, Xiahe, Luqu, Lingchuan, Lingtai

Group 3: Minqin, Zhenyuan, Huan County

6. Seismic fortification intensity is 6 degrees, design The basic seismic acceleration value is 0.05g:

Group 2: Huaxi, Zhengning, Qingyang, Heshi, Ning County

Group 3: Xifeng

[123 ]

Twenty-six, Qinghai Province

1. 8 degrees of earthquake resistance, design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Ma Ba

Group of two groups: Mado, Da Japan

2. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g: 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

First group: Qilian, Yushu

[ 123] Group: Gand, door source

3. Seismic fortification intensity is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.10g:

First group: Ulan, Governance , Say more, more, edible

Group 2: Xining (4 municipal jurisdictions), colleagues, Republican, Deddeha, Haishi, Yanyuan, 湟, Ping An, People, Long, Guide, Scatt, Calibration, Golmud, Guidan, Tongde, Henan, Qume, Jiji, Banma Tianjun, Justang

Group 3: Datong, mutual help, Ledu , Danan, Xinghai

4. The earthquake-resistant firing is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Group 2: Zeak

[123 ]

Twenty-seven, Ningxia Autonomous Region

1. The seismic fortification is 8 degrees, the design of the basic seismic acceleration value is 0.30g:

First group: Hoist

2. The seismic fortification intensity is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Yinchuan (3 municipal jurisdictions), Shizuishan (3 municipal districts), Wu Zhong, Hui Nong, Pingro, Helan, Yongning, Qingtongxia, Wuyuan, Lingwu, Tao Le, Guyuan

Second group: Xiji, Zhongwei, Zhongning, concentric, Longde

3. The earthquake festival is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

third group : Peng Yang

4. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

Group 3: salt pool

Twenty-eight, Xinjiang Autonomous Region 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 1. The earthquake-resistant intensity is not less than 9 degrees, and the design basic seismic acceleration value is not less than 0.40g:

, the second group: Ucha, Tashkul,

2. The seismic fortification is 8 degrees, and the design basic seismic acceleration value is 0.30g:

Group 2: Atush, Kashgar, Sida

3. Seismic fortification is 8 degrees The design basic seismic acceleration value is 0.20g:

First group: Urumqi (7 municipal districts), Urumqi County, Heluku, Aksu, Kepping, Miquan, Usu, TX, Kuche , Barikun, Qinghe, Fu Yun, Wuhe *

Second Group: Nieler, New Source, Consolidation, Jinghe, Kuitun, Shawan, Manas, Shihezi, Shanshan [123 ]

Group 3: Shuo, Gamma, Akao, Yisha

4. The earthquake festival is 7 degrees, and the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

The first group: Korla, New and Wheel, Heith, Yan Ji, Bohu, Barch, Changji, Bai City, Fukang *, Mack *

Group: Yining, Yining County , Huo City, Cheburg, Chechang

Group 3: Yue Pu Lake

5. Seismic fortification intensity is 7 degrees, design basic seismic acceleration value is 0.10g: [ 123]

The first group: Turpan, Hetian, Hetian County, Changji, Jima Sal, Lob, Qi Tai, Iwu, Shanshan, Tokeson, Shuo, Yu Li, Mo Yuxi, Zele, Hami

Second Group: Karamay (Karamay District), Bole, Spa, Aheqi, Awatti, Shaya 回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的

Group 3: Shape, Zep, Ye City, Wheat Coverell, Pishan

6. The earthquake festival is 6 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.05g:

First group: Yu Tian, \u200b\u200bHaba River, Tower City, Min, Fuhai, and Book Sajer, Urhe

Group: Altay, Tori, Minfeng, Ruoqiang, Burjin, Ji Mu, Yumin, White alkali beach

[ 123] The third group: and the end

Hong Kong and Macao Special Zone and Taiwan Province

1. The earthquake festival is not less than 9 degrees, the design basic seismic acceleration value is not less than 0.40g:

First group: Taichung

Group of two groups: Miaoli, Yunlin, Chiayi, Hualien

2. The earthquake festival is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.30g:

回农村盖新房,我们村抗震设防烈度是8度,赶紧查查你家的 Group: Taipei, Taoyuan, TainanKeelung, Yilan, Taitung, Ping East

3. The earthquake festival is 8 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.20g:

Group 2: Kaohsiung, Wuhu

4. The seismic fortification is 7 degrees, the design basic seismic acceleration value is 0.15g:

First group: Hong Kong

5. Seismic fortification is 7 degrees, design basic earthquakeThe acceleration value is 0.10g:

First group: Macau

What is your home seismic fortune?

Focus on residential parks, share the rural construction cases and the knowledge of rural construction.

Leave a comment

Your email address will not be published.